Nomades sur les fils du temps des errances...  
   ACCUEIL ::
 
 
Dhirta soomaaliyeed
baar   geed babaay   beydaan C.Bravard   raqey
Baar - Hyphaene co
  Babbaay - Carica p
  Beydaan - Terminali
  Raqay - Tamarindu
 
liin   liin dhanaan   dheddin   garas
Liin - Citrus aurantifo   Liimo dhanaan   Dheddin - Commiphor   Garas - Dobera glabra


La flore somalienne
cadaad   dayib   geed walaayo   mareer
Cadaad - Acacia se
  Dayib - Juniperus e
  Geed Walaayo - Par
  Mareer - Cordia sin
 
boordi   boordi   xarar   hareeri
Boordi - Cassia siame   Boordi...   Xarar terminalia spin...   Hareeri
 
 
    Infos Somaliway.com ©1999-2012   vers page III