Objets usuels
 
Nomades sur les fils du temps et des saveurs...  
  ACCUEIL ::
    " Saan,saan ku gud; saxan, saxan ku gud, salaan salaan ku gud ".
Objets usuels
mooy   surfiyad   macinino   birtawad   qumboshiide   idin     kurbin   kaloorad  
Mooy   surfi - digsi   khaxwa shiide   birtaawad   qumbo shiide   idin              
 
tinaar   aashuun   xaarin   burjiko   dhiil   idin   fandhaal  
feynuus
     
dhismo tinaar   aashuun biyo   xaarin   burjiko   dhiil   idin   fandhaallo          
 
 
 
Infos
Somaliway.com ©1999-2012